REGULAMIN PROMOCJI "Zwiększenie pojemności kont i limitów transferów".

------> Pobież Regulamin w wersji PDF<-------

1. Promocja "Zwiększenie pojemności kont i limitów transferów" jest organizowana przez Easy WWW Marlena Świątek, zwana dalej usługodawcą i obejmuje wszystkich użytkowników którzy są klientami tanihost.com, a także osób, które dopiero złożą zamówienie na pakiet hostingowy w okresie trwania promocji.

2. Czas trwania promocji : od 22.02.2010 r do odwołania

3. W ramach promocji wszyscy klienci którzy są już użytkownikami serwerów tanihost.com otrzymują zwiększenie pojemności kont oraz limitu transferów:

Odpowiednio dla pakietów:

  • Pakiet startowy - 4GB, 48GB transferu rocznie
  • Pakiet Biurowy - 10GB, 960GB transferu rocznie
  • Pakiet VIP - 20GB, 2400GB transferu rocznie
w miejsce poprzednich:
  • Pakiet startowy - 1GB, 60GB transferu rocznie
  • Pakiet Biurowy - 2GB, 120GB transferu rocznie
  • Pakiet VIP - 5GB, 240GB transferu rocznie

4. Nowi Użytkownicy, otrzymają również pakiety hostingowe o wielkościach promocyjnych. Za dostęp do Serwera pobierana jest opłata za okres rozliczeniowy. Okresem rozliczeniowym jest 12 miesięcy chyba, że co innego wynika z indywidualnych ustaleń określonych umową. Okresem rozliczeniowym dla pakietów reseller jest jeden miesiąc chyba, że co innego wynika z indywidualnych ustaleń określonych umową

5. Ceny pakietów nie ulegają zmianie.

6. Dodatkowo Easy WWW wprowadza do sprzedaży nowy pakiet o nazwie : Mini - tylko dla nowych użytkowników. Klienci, będący obecnie użytkownikami tanihost.com nie mają możliwości downgrade-u obecnego pakietu hostingowego do pakietu : Mini w okresie jego rocznego użytkowania.

Informacje dodatkowe:

1. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Promocji bez konieczności podawania przyczyn w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie podana przez Usługodawcę do wiadomości na stronie internetowej www.tanihost.com.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu świadczenia usług przez Easy WWW Marlena Świątek dla Użytkowników tanihost.com.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2010r.