Oferta        Obsługa        Reseller        Hosting      Domeny        Internet        Nowe pytanie       
Co to jest hosting?
Co to jest serwer?
Co to jest serwer wirtualny?
Co to jest baza danych?
Co to jest transfer?
Co to jest multialiasing?
Co to jest CMS?
Czy 40MB to dużo?
Jak są wyposażone serwery?
Na jakim łączu pracuje tanihost.com?
Jak jest chroniona poczta?
Jak często wykonywane są kopie bezpieczeństwa (backup)?
Czy tworząc subkonta mogę określić ich pojemność (quota)?
Czy i jak można zmienić pakiet?
Co to jest WHM, Rvskin Manager i cPanel?
Co to jest transfer?

Jeżeli prześlemy plik wielkości 1MB to wykonamy transfer 1MB. Transfer jest swego rodzaju opisem (bo nie jednostką) ruchu w Internecie.

Transfer jest jedną ze składowych usługi hostingowej. Każdy serwer wirtualny standardowo dysponuje konkretnym transferem do wykorzystania. Przekroczenie transferu wiąże się z dodatkową opłatą wg. cennika.

W rozliczeniach sumowany jest transfer konta WWW (czyli np. strony internetowe wysyłane do komputera użytkownika), poczty e-mail przychodzącej i wychodzącej, FTP i innych usług.

Jeżeli pobierasz swoją pocztę na komputer w biurze czy w domu to też wykonujesz transfer.